Comenius Bölgesel Ortaklıklar

Comenius Bölgesel Ortaklıkların temel hedefi; Okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan yerel ve bölgesel kuruluşlar arasındaki ortaklaşa çalışmaları ve bölgeler arası işbirliğini destekleyerek, eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu kapsamda; okul eğitimi alanında görev ve sorumluluğu olan kurumlara; Farklı bölgelerden okullar ve eğitim sektöründeki diğer aktörler ile işbirliği içinde kendi ortak ilgi alanlarına yönelik bir ya da daha fazla konuda çalışma imkanı sağlanmaktadır.

Comenius Bölgesel Ortaklıklar ile Gelen Yenilikler: Yerel ve Bölgesel Makamların Ortaklıklara Dahil Olması: Bu kurumlar; okullarda, öğretmen eğitiminde ve okul geliştirme çalışmalarında Avrupa etkinliklerinin desteklenmesi noktasında önemli rol oynamaktadırlar. Yaygın Eğitimin Ortaklıklara Dahil Olması: Gençlik ve spor kulüpleri, kütüphaneler, müzeler, halk eğitim merkezleri vb. çok sayıda öğrenme fırsatları sağlamaktadır. Comenius Bölgesel Ortaklıklar, örgün eğitim ile okul binaları dışında da öğrenme fırsatlarının devamlılığını sağlayan yaygın eğitim kurumları arasındaki işbirliğini desteklemektedir.

Comenius Bölgesel Ortaklıklar 2 “ortak bölgeden (partner regions)” oluşur yani iki taraflı (bilateral) bir ortaklık türüdür. Diğer ortaklıklarda olduğu gibi, ortaklık kapsamında en az bir AB üyesi ülkenin bulunması gerekmektedir. Söz konusu ortaklıkların iki taraflı olması nedeniyle Türkiye dışındaki diğer ortağın AB üyesi 27 ülkeden biri olması zorunludur.