Bilgi

Projenin Genel Tanıtımı

Granada ile yürütülen comenius regio projesi sırasında, Giesen’de bulunan eğitim müdürlüğü ortakları ile birlikte yeni öğretmenlere mesleki başlangıçlarında yardımcı olacak rehber kitabın pilot versiyonu geliştirdi. Hazırlanan rehber kitap okul müdürlerine bir yönelim vermenin yanı sıra öğretmenlerin mesleki yaşamlarına başlangıçlarında kullanabilecek aktiviteler ve araçlar içermektedir. Proje Ekim 2012 ayında, alman ulusal ajansı tarafından ayın projesi olarak ilan edilmiştir. Projenin yürütüldüğü sırada alan testi ve araçların değerlendirilmesi için yeterli zaman bulunamamıştır.

Tüm Avrupa’da, üniversite eğitimini ve stajını tamamlamış yeni öğretmenler mesleklerine bağladıklarında çok farklı durumlarla karşı karşıya gelmektedirler. Mesleki kariyerin başlangıcı başlangıçta fark edilmeyen fırsatlar ve riskler içermektedir. Sonuç olarak, öğretimin kalitesi okul ve sınıf büyüklüğü gibi fiziksel faktörlerden çok öğretim görevlilerinin anahtar nitelikleri olan  motivasyon ve mesleki profesyonellikten daha çok etkilenmektedir. (Bakınız: How the world’s best performing schools come out on top”: McKinsey & co. 2007). Herhangi bir kariyerin başlangıcındaki izlenimler ve bireysel algılar onun bütün olarak şekillendirilmesinde belirleyici rol oynar.

Hem yeni başlamış öğretmenler hem de mevcut personelin görüşüne göre okullar yeni bireylerin entegrasyonu için farklı derecelerde hazırlıklar yapmaktadır. Bu durum öğretmenleri kendi başlarının çaresine bakmak için terk etmekten planlı ve iyi organize edilmiş çalışmalara kadar değişim göstermektedir. Hazırlanan rehber kitap, yeni öğretmenlerin mesleki başlangıç safhasının tasarım ve yapısallaştırılmasını kolaylaştıran bileşenlerden oluşan bir sistem içermektedir.

Bursa ve Giesendeki yerel otoriteler ve onların ortakları iki bölgeyi de ilgilendiren problemleri tespit ettiler. Ortaklar, Granada ile birlikte gerçekleştirilen projenin çıktısı olarak üretilen pilot versiyonun değerlendirilmesini ve ortaklaşa alan testlerinin gerçekleştirilmesine karar verdiler. Projenin amacı mevcut rehber kitabı geliştirmek ve iki bölge de kullanılabilecek ortak bir yapı oluşturmak olarak belirlendi. Alan testi ile okulların rehber kitabı kullanımında ne derece özel yardıma ihtiyaç duyduğunu anlamak için veri toplanacaktır. Elde edilen bulgular ve çıktılar kitabın oluşturulmasında kullanılacaktır. Ayrıca elde edilen bulgular ve tecrübeler Granada’da yer alan önceki proje ortağıyla da paylaşılacaktır. Paylaşımın proje sırasında düzenlenecek çok uluslu konferansta yapılmasına karar verilmiştir. Türk bölgesel otoriteler, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mevcut iş birliği ve iletişim yapısıyla ve altlarında bulunan okullar ile projenin gerçekleşmesinde somut temel oluşturacaktır. Bir taraftan BTSO Hayri Terzioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Friedrich-Feld-Schule (Geisen’deki meslek lisesi) kendi bölgelerinde rehber kitabın değerlendirilme faaliyetlerine katılacaklardır. Diğer taraftan bu iki okul projenin planlanması ve gerçekleştirilmesi faaliyetlerinde doğrudan bir ortak olarak görev yapacaklardır. Giesen bölgesinde 2011 yılında, eğitim müdürlüğü, üniversite ve okullardan oluşan hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında çalışma yapmak amacıyla işbirlikçi bir kurul oluşturuldu. Okul gelişim problemlerine odaklanan bir ağ Giesen bölgesinde 10 yıldır mevcuttur. (website: www.voneinander-lernern.de) Bu ağda, son zamanlarda oluşturulan bir çalışma grubu, yeni öğretmenlerin entegrasyonu üzerine odaklanmaktadır. Bu grup tarafından oluşturulan çalışma ve iş birliği yapısı bu projenin gerçekleştirilmesinde temel bileşen olarak kullanılabilir. Ayrıca, commenius iş başı izleme programı tarafından sunulan bir çok imkan da bu proje de değerlendirilmelidir.