Anasayfa

Hoşgeldiniz – Welcome – Willkommen

Comenius Bursa Team

Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Giessen (Almanya) ve Bursa (Türkiye))

Supporting Teachers’ Professional Start at School (Öğretmenlerin okullardaki mesleki başlangıçlarında desteklenmesi)

KARTE GIESSEN BURSA

Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde gerçekleştirilen Comenius Regio projesinde amaç öğretmenlerin mesleklerine daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, proje sonucunda, yeni öğretmenlere yönelik bir kılavuz kitap hazırlanacak ve çeşitli seminer ve toplantılarla öğretmenler ve müdürleri bilgilendirilecektir. Projenin yabancı ortağı Almanya Hessen eyaleti eğitim müdürlüğü olup Haziran 2015 de sonlandırılacaktır.

Proje süresince mesleğe yeni başlayan öğretmenler ve onları müdürleri kitabın içeriği hakkında toplantılar yapıldı ve anket formları doldurulup değerlendirildi. Yapılan bu çalışmaların ardından kitaba son şekli verildi. Ayrıca, iki yıllık süre zarfında dördü Almanya’da, dördü Türkiye’de olmak üzere toplam sekiz adet ulus ötesi proje toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda projenin gidişatı ve rehber kitabın içeriği hakkında görüşmeler yapılmış ve iki ülke arasında paylaşımlar gerçekleşmiştir.